LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

SÅ sidder en del af den lokale bestyrelse til Generalforsamling i Sønderborg.
Og derfor er vi nu opdateret på, hvad vores hovedbestyrelse går rundt og roder med!
Så skulle du selv have været forhindret i at være tilstede i Sønderborg, giver vi gerne en kort gennemgang af, hvad vi har erfaret i løbet af dagen i dag.

SÅ MÅSKE KUNNE DETTE VÆRE ENDNU EN GOD GRUND TIL AT KOMME TIL VORES LOKALAFDELINGS GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 21. marts kl. 19!

 

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling for
LAFS, Lokalforeningen for Odense & Faaborg-Midtfyn.

 

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00 i Seniorhuset Odense, Tolbodgade 5-7, 5000 Odense C

 

Alle medlemmer af vores Lokalforening er meget velkomne!

 

DAGSORDEN:

 

1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4: Indkomne forslag og evt. Vedtægtsændringer
5: Valg til bestyrelsen; Valg af Formand, Bestyrelsesmedlemmer, Suppleanter og 1 Bilagskontrollør.
a) Valg af formand; afg. Monica Jakobsen (modtager genvalg)
b) Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer,
                  afg. Rikke Birk Larsen (modtager genvalg)
                  afg. Birthe Kristensen (modtager genvalg)
c) Valg af 1-2 suppleanter;
                  afg. John Sigfred Petersen (modtager genvalg)
d) Valg af bilagskontrollør;
                  afg. Flemming Rasmussen
6: Evt.

 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen (13/3-2018)

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for LAFS Odense & Faaborg-Midtfyn

 

Mail til forslag: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 Hjemmeside: www.fleksjob-ofm.dk

 

Regnskab vil forefindes på Generalforsamlingen, skulle nogen ønske det tilsendt, kan dette rekvireres på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller foreningens
tlf. 42 72 63 33 (besvares mandag og torsdag kl. 16-18)