LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Referat af Generalforsamling:

 

Referat af Generalforsamling i LAFS – Odense/Fåborg-Midtfyn
mandag d. 4.marts 2019

 

 

 

Velkomst ved Formand Monica Jakobsen.

 

1)      Monica Jakobsen valgt som dirigent.
Rikke Birk Larsen valgt som referent.
Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

 

 

 

2)      Bestyrelsens beretning fremlagt af bestyrelsesmedlem Niels Erik Møller;
”I det forgangne år har vi nok været lidt plagede af sygdom og fokus på civilt arbejde.
Vi har dog stadig holdt nogle bestyrelsesmøder og snakket om, hvad vi skulle finde på at tilbyde vores medlemmer?

 

Da vi er lidt tomme for ideer, er det dog ikke blevet til nogle medlemsmøder med specifikt indhold, men vi har 5 gange siddet over kaffen / gløggen til vores Cafémøder og snakket med jer om jeres (og vores) problematikker i forhold til systemet.

 

Vi har desuden deltaget i generalforsamlinger og Dialogmøder hos vores samarbejdspartnere.
Vi var en gruppe afsted til Hovedforbundets Generalforsamling i Sønderborg, samt deltog ved Frivilligcenter Odenses i marts måned.
2 gange i 2018 inviterede Frivilligcenteret og Odense kommune til Dialogmøder i Borgernes Hus. Vi havde begge gange en deltager afsted. Udbyttet har været forskelligt, men det er bestemt noget, som vi fortsat holder øje med! Første gang var overskriften Dialogmøde om civilsamfundsstrategien, men det viste sig ikke at være ret brugbart for os. Anden gang gik det dog bedre; Forumteater med udgangspunkt i en realistisk case om en familie, som var udfordret i samarbejdet med kommunen, lagde grunden til en debat om, hvordan de tilstedeværende bedst kunne hjælpe familien? Fra kommunen deltog 3 rådmænd, som dermed fik nogle meldinger med hjem fra de andre deltagere.

 

Vi har desuden i 2018 kæmpet med nogle mindre problematikker i kulissen.

 

-          Der er nogle rigtigt fine lokaler i Borgernes Hus, som vi kan benytte gratis, men det er lidt besværligt at parkere derinde. Og Banegårdscenteret, hvor det ligger, har været indpakket i vejarbejde med Letbanen. Vi har derfor af hensyn til vores mindre mobile medlemmer ikke benyttet disse.
Da det ikke altid er let at få lokaler ved Seniorhuset – og vi har haft en del problemer med at bestille forplejning hos dem, har vi undersøgt andre muligheder for at få lokaler til en overkommelig pris! Dette projekt er stadig i gang.

 

-          Vi har i det forgangne år snakket en del om, om vi syntes vores hjemmeside-adresse var gennemskuelig. Efter mange overvejelser og snakke er vi derfor nu i gang med at skifte www.fleksjob-ofm.dk ud med www.lafs-ofm.dk

 

-          I 2018 har vi også haft nogle møder med hovedbestyrelsen, hvor vi arbejder på at lægge en plan for vores samarbejde. Hvordan supplerer vi bedst hinanden? Hovedbestyrelsen er i en forholdsvis ny sammensætning ved at finde deres roller og vi skal nu finde ud af, hvordan vi kan gøre samarbejdet mest givtigt for os alle.

 

-          Vi var i april så heldige, at vi blev inviteret til en udstilling på Havnen, hvor et medlem deltog med en udstilling om sin sygedagpengesag.

 

-          Vi har også fortsat et par henvendelser pr. måned på telefonen, som Monica enten besvarer med det samme, undersøger nærmere, eller sender videre.

 

 

 

Så arbejdet i denne bestyrelse er varieret og tager os vidt omkring.
Desværre er vi jo alle syge eller handicappede på den ene eller anden måde, så indsatsen er svingende.

 

Vi er også ved at løbe lidt tør for ideer, så kære medlemmer, hvis du har en god idé, vil vi altid gerne høre den.”

Efter beretningen var der god mulighed for en snak om mulige emner til arrangementer i det kommende år…..
Så bestyrelsen vil overveje følgende emner / muligheder:
Snak om  pension med nogen fra pensionskasser og fagforbund, Snak om forsikringer (hvor meget må forsikringsselskaberne spørge efter helbredsoplysninger?) med nogen fra forsikringsselskab eller Johnny Sort, som Monica var så heldig at blive inviteret til Grindsted for at høre.
Desuden håber bestyrelsen at få en aftale med Merete Hornecker og Hanne Rasmussen fra hovedbestyrelsen, om et arrangement, hvor de kan komme og fortælle om deres mange møder med politikere og hvad de ellers oplever.

 

 

 

3)      Regnskabet blev fremlagt af kassér Birthe Kristensen. Der er et restbeløb på 7,53 kr. af §18-bevillingen, som mangler at blive brugt. Rikke får tjekket den digitale post for papirer, som skal medsendes, hvorefter Birthe sender regnskabet til Odense Kommune.

 

 

 

4)      Der var ingen indkomne forslag.

 

 

 

5)      Valg:
a* Monica Jakobsen genvalgt som formand
b* Bent Erik Petersen har forladt foreningen og udgår dermed af bestyrelsen.
     Niels Erik Møller genvalgt til bestyrelsen.
c* John Sigfred Petersen afgik som suppleant.
     Ejnar Hansen blev valgt som suppleant.
d* Flemming Rasmussen genvalgt som bilagskontrollør/revisor.

 

 

 

6)      Under Evt. gik snakken om løst og fast.
Det overvejes bl.a. om der igen skal annonceres i Ugeaviserne engang imellem, da der ses fald i antallet af deltagere ved arrangementerne.

 

 

 

 

 

Referent; Rikke Birk Larsen