LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Efter Generalforsamlingen i marts 2018 har Bestyrelsen sammensat sig som følgende:

Formand Monica Jakobsen

Næstformand og Kontaktperson Bent Erik Petersen (P.g.a. udmeldelse af LAFS, er Bent pr. 10. jan. 2019 ikke længere medlem af  bestyrelsen)

Sekretær Rikke Birk Larsen

Kassér Birthe Kristensen

Bestyrelsesmedlem Niels Erik Møller

------------------------------------------

Bestyrelses suppleant John Sigfred Petersen