LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Velkommen til hjemmesiden for LAFS Lokalafdelingen for Odense og Faaborg-Midtfyn

Så er det tid til den årlige Generalforsamling!

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling for
LAFS, Lokalforeningen for Odense & Faaborg-Midtfyn.

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00 i Seniorhuset Odense, Tolbodgade 5-7, 5000 Odense C

Som noget nyt vil bestyrelsen i år være vært ved en bid mad inden mødet, hvor vi har tid til at sludre!
Dette foregår kl. 18.00 – også i Seniorhuset.

 

 

Alle medlemmer af vores Lokalforening er meget velkomne! Dokumentation for medlemskab bedes medbragt.

 

Skulle man have lyst til en bid mad og en sludder med os andre inden mødet, bedes der tilmeldes på nedenstående mail senest d. 28/2.

 

DAGSORDEN:

 

1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4: Indkomne forslag
5: Valg til bestyrelsen; Valg af Formand, Bestyrelsesmedlemmer, Suppleanter og 1 Bilagskontrollør.
a) Valg af formand; afg. Monica Jakobsen (modtager genvalg)
b) Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer,
                 afg. Bent Petersen (modtager ikke genvalg)
                 afg. Niels Erik Møller (modtager genvalg)
c) Valg af 1-2 suppleanter;
                 afg. John Sigfred Petersen (modtager ikke genvalg)
d) Valg af bilagskontrollør;
                 afg. Flemming Rasmussen
6: Evt.

 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen (25/2-2019)

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for LAFS Odense & Faaborg-Midtfyn

 

Mail til forslag: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                Hjemmeside: www.fleksjob-ofm.dk

 

Regnskab vil forefindes på Generalforsamlingen, skulle nogen ønske det tilsendt, kan dette rekvireres på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller foreningens
tlf. 42 72 63 33 (besvares mandag og torsdag kl. 16-18)