LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Velkommen til hjemmesiden for LAFS Lokalafdelingen for Odense og Faaborg-Midtfyn

Ordinær Generalforsamling for 

LAFS, Lokalforeningen for Odense & Faaborg-Midtfyn.

Generalforsamlingen afholdes
mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.00 i Seniorhuset Odense, Tolbodgade 5-7, 5000 Odense C

Vi skal være i Mødelokale 3, som findes i ”Det gamle Frivilligcenter” bagerst i gården.

Alle medlemmer af vores Lokalforening er meget velkomne! Dokumentation for medlemskab bedes medbragt.

 

DAGSORDEN:

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4: Indkomne forslag

5: Valg til bestyrelsen; Valg af Formand, Bestyrelsesmedlemmer, Suppleanter og 1 Bilagskontrollør.

a) Valg af formand;
     afg. Monica Jakobsen (modtager genvalg)

b) Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer,

     afg. Birthe Kristensen (modtager genvalg)

     afg. Rikke Birk Larsen (modtager genvalg)

c) Valg af 1-2 suppleanter;

    afg. Ejnar (modtager genvalg)

d) Valg af bilagskontrollør;

     afg. Flemming Rasmussen

6: Evt.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen (16/2-2020)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for LAFS Odense & Faaborg-Midtfyn

Mail til forslag: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hjemmeside: www.fleksjob-ofm.dk

Regnskab vil forefindes på Generalforsamlingen.